Skip to main content

ISTORIA LICEULUI TEORETIC „MIHAI EMINESCU” DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI

Page001
Page001_0
Page005
Page006
Page009
PlayPause
Page001
Page001_0
Page005
Page006
Page009
previous arrow
next arrow

După perioada de întemeiere a învăţământului călărăşean şi organizării sale pe principii moderne, la sfârşitul celui de-al doilea război mondial, în oraşul Călăraşi existau următoarele unităţi de învăţământ cu caracter public de stat: două grădiniţe, nouă şcoli primare şi cinci licee cu gimnazii, din care două erau teoretice, două industriale şi unul comercial.

Actualul Liceu Teoretic „Mihai Eminescu” din Călăraşi este continuatorul fostelor licee teoretice care au funcţionat înainte de anul 1990 în Călăraşi: al liceului umanist de fete „Sf. Gheorghe”(1925-1956) şi al liceului teoretic real-umanist nr. 2 (1964-1977).

Astfel, după înfiinţarea unui gimnaziu de băieţi (1884) – denumit din 1894 „Ştirbei Vodă” şi transformat în liceu (umanist) de băieţi din 1 septembrie 1919, la iniţiativa mai multor locuitori (1917), abia la 1 septembrie 1919 se înfiinţa şi în Călăraşi un gimnaziu de fete. Ulterior, din 1925, gimnaziul de fete a căpătat statutul de liceu sub numele de Liceul (umanist) de fete „Sf. Gheorghe”. De la începutul funcţionării sale, prin contribuţia părinţilor, Liceul de fete „Sf. Gheorghe” din Călăraşi a beneficiat de local propriu, situat în Strada Plevnei.

După al doilea război mondial, reforma învăţământului din 1948 menţinea, încă, demixtarea învăţământului liceal, în anul şcolar 1949-1950 Liceul de fete „Sf. Gheorghe” din Călăraşi funcţionând cu 7 clase frecventate de 320 eleve .

În procesul de mixtare al învăţământului secundar gimnazial şi liceal, începând din anul 1956, Liceul de fete „Sf. Gheorghe” îşi înceta activitatea, elevele fiind preluate de singurul liceu teoretic care a continuat să funcţioneze în Călăraşi: fostul Liceul Teoretic „Ştirbei Vodă” – redenumit Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”. Din anul 1962, acest liceu a beneficiat de un local nou situat în Bulevardul Eroilor nr. 34-36.

Dezvoltarea învăţământului liceal de cultură generală a determinat, însă, încă din anul şcolar 1965-1966, desprinderea din Liceul Teoretic real-umanist „Nicolae Bălcescu”  a unui alt liceu de cultură generală. Cunoscut sub numele de Liceul teoretic real-umanist nr. 2., începând din anul 1965, acest liceu a beneficiat de o altă clădire, nou construită, în Str. Prelungirea Bucureşti nr. 8-12 (unde funcţionează astăzi Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”).

Existenţa Liceului teoretic real-umanist nr. 2 a fost de scurtă durată (1965-1977), în condiţiile în care, prin decretele 207/1977 şi 208/1977, unitatea şcolară s-a reprofilat în liceu industrial de construcţii cunoscut sub numele de Liceul industrial nr. 3. Pe lângă localul şcolii (18 săli de clasă, 3 laboratoare, cabinete, ateliere moderne), liceul a beneficiat şi de o sală de sport, o cantină cu 200 locuri, un internat cu 304 locuri, o bibliotecă cu peste 28 000 volume. În cadrul liceului s-au remarcat, prin activitatea la clasă şi în comunitatea locală, profesori ca Gheorghe Florea, Grama Eugen, Druc Emilia, Nae Gheorghe, Dumitrescu Petronel, Culică Georgeta ş.a.

Înfiinţat în 1975, în perioada 1975-1980, Liceul industrial metalurgic (siderurgic) nr. 2 a funcţionat în aceeaşi clădire a Liceului industrial de construcţii nr.3. Din anul 1980, având clădire separată în Str. Bărăganului nr. 1, fostul Liceul industrial nr. 2 este cunoscut astăzi sub numele de Grupul Şcolar „Danubius” Călăraşi.

Evenimentele din decembrie 1989, prin urmările lor, au permis colectivului de profesori ai Liceului industrial de construcţii nr. 3 Călăraşi să hotărască renaşterea tradiţiei de liceu teoretic real-umanist, de data aceasta sub numele „Luceafărului” culturii române: Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”.

Separat de Liceul „Mihai Eminescu” Calarasi s-a constituit grupul scolar „Dan Mateescu” Calarasi

Gh. Parnuta, Istoria invatamantului din judetul ialomita, vol. I. (1300-1918), Slobozia, 1977 si M.costescu, Aspecte ale dezvoltarii invatamantului din judetul Ialomita in anii 1831-1848 , in revista Arhivelor, nr.4, anul LIV, vol XXXIX, Bucuresti, p.404-410;

Neculai Dumitru, Dezvoltarea invatamantului ialomitean in perioada interbelica, Luctarea de diploma sub ordonarea Lector.dr. Valerica Ciachir, Universitatea Bucuresti, 1980.

Constantin Tudor, Istoria invatamantului din judetul Ialomita, Vol.II (1918-1978), Slobozia, 1979;

Constantin Tudor, Invatamantul, in Municipiul Calarasi –monografie, Ed. AGORA, Calarasi, 2003, p.132;

Neculai Dumitru , Informatii din arhiva Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Municipiul Calarasi;

Realizat de către Souht Design IT