Skip to main content

ATRIBUTIILE PROFESORULUI DE SERVICIU

 

Atributiile profesorului de serviciu pe scoala:

(1) Profesorul de serviciu coordoneaza, sub aspect administrativ si organizatoric, desfasurarea procesului instructiv – educativ in conditii de securitate, ordine si disciplina.

(2) Profesorul de serviciu colaboreaza cu personalul didactic si administrativ, identificand natura aspectelor de indisciplina a elevilor, elevii indisciplinati si ia imediat masurile care se impun.

(3)In acest sens :

a) se prezinta la scoala cu cel putin 15 minute inainte de inceperea cursurilor ;

b) supravegheaza intrarea elevilor in scoala;

c) verifica tinuta elevilor la intrarea in scoala;

d)asigura semnarea condicii de prezenta de catre cadrele didactice;

e) dupa ce s-a sunat de intrare, se ingrijeste ca elevii intarziati la ore sa intre in clasa, fara a produce dezordine;

f) ia legatura cu administratorul scolii pentru stricaciunile constatate, incercand sa le rezolve rapid;

g) consemneaza cu exactitate in Registrul de procese-verbale deficientele semnalate;

h) in fiecare pauza este prezent in mijlocul elevilor ;

i) consemneaza absentele  cadrelor didactice si anunta directiunea pentru a gasi solutii imediate care sa asigure desfasurarea fara sincope si perturbari a procesului instructiv-educativ;

j) aduce la cunostinta directiunii, Politiei, Salvarii (dupa       caz) evenimentele deosebite care afecteaza securitatea institutiei si a elevilor;

k) are in vedere ca, la sfarsitul programului, toate cataloagele sa fie securizate;

l)colaboreaza cu Comisia de disciplina si, impreuna  cu aceasta, organizeaza controale inopinate privind respectarea de catre elevi a R.O.I. Rezultatele controalelor vor fi aduse la cunostinta directiunii, si se vor aplica sanctiunile prevazute in R.O.I. ;

m) controleaza grupurile sanitare pentru asigurarea normelor de curatenie;

n) verifica existenta obiectelor din inventarul cancelariei : calculator, imprimanta, aparat de aer conditionat, telecomanda, etc. ;

o) isi asigura inlocuitor in cazul imposibilitatii efectuarii serviciului si anunta directorul/directorul adjunct cu privire la modificarea intervenita.

Realizat de către Souht Design IT