Descrierea unității

Liceul Teoretic ” Mihai Eminescu” reprezintă una dintre instituţiile de învăţământ de elită din judeţul Călăraşi. Afirmaţia este susţinută de rezultatele foarte bune la examenele naţionale, olimpiade şi concursuri, de derularea a numeroase proiecte educaţionale la toate nivelurile de învăţământ.

Liceul funcţionează în anul şcolar 2015-2016 cu 34 de clase (6 clase invaţamânt primar, 6  clase invăţământ gimnazial, şi 22 clase liceale). Încadrarea cu personal didactic se situează la nivel ridicat, 44 de profesori din 56 având gradul didactic I.

În anul  şcolar 2016-2017 planul de şcolarizare prevede înfiinţarea  a doua clase pregătitoare cu un efectiv de 50 de elevi. Cadrele didactice care va conduce clasele pregătitoare sunt  doamna profesoară Similea Silvia si doamna profesoara Antonache Ştefania care s-au remarcat printr-o conduită morală ireproşabilă şi prin rezultate de excepţie înregistrate cu elevii.

In cadrul liceului functioneaza programul “Şcoală după şcoală

Ziua portilor deschise este pe 02.03.2016, ora 12.00-13.00

NE GĂSIŢI LA ADRESA:

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu
Călăraşi, Prelungirea Bucureşti, nr. 8-12
Tel./fax:0242333553,
E-mail:liceul.mihai.eminescu65@gmail.com,

V-ar putea interesa...