Descrierea unității

Liceul Teoretic ” Mihai Eminescu” reprezintă una dintre instituţiile de învăţământ de elită din judeţul Călăraşi. Afirmaţia este susţinută de rezultatele foarte bune la examenele naţionale, olimpiade şi concursuri, de derularea a numeroase proiecte educaţionale la toate nivelurile de învăţământ.

Liceul funcţionează în anul şcolar 2019-2020 cu 34 de clase (6 clase invaţamânt primar, 8  clase invăţământ gimnazial, şi 20 clase liceale). Încadrarea cu personal didactic se situează la nivel ridicat , 61  cadre didactice titulare din care 56 având gradul didactic I.

In cadrul liceului functioneaza programul “Şcoală după şcoală

NE GĂSIŢI LA ADRESA:

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu
Călăraşi, Prelungirea Bucureşti, nr. 8-12
Tel./fax:0242333553,
E-mail:liceul.mihai.eminescu65@gmail.com,www.ltme.ro

V-ar putea interesa...