Author: admin

Declarații

Declarații

DIRECTOR STOIAN GHEORGHE Declaratie de avere Decaratie de interes DIRECTOR ADJUNCT BELU NICOLETA-LUMINITA Declaratie de interes Declaratie de avere CONTABIL SEF GĂVENEA EUGENIA Declaratie de interes Declaratie de avere

Documente

Documente

PDI 2017-2022 Raport de activitate 2020-2021 Raport de activitate 2019-2020 Raport de evaluare internă Descrierea activitatilor de imbunatatire a calitatii realizate ORGANIGRAMA

Atribuții profesor de serviciu

Atribuții profesor de serviciu

ATRIBUTIILE PROFESORULUI DE SERVICIU   Atributiile profesorului de serviciu pe scoala: (1) Profesorul de serviciu coordoneaza, sub aspect administrativ si organizatoric, desfasurarea procesului instructiv – educativ in conditii de securitate, ordine si disciplina. (2)...

Personal Liceu

  Personalul didactic formeaza un corp profesoral bine pregatit professional  Existenta unui colectiv didactic bine structurat ca pregatire profesională  Dorinta personalului didactic de a se perfectiona din punct de vedere metodico-stiintific;  Interesul pentru promovarea...

Istoric

Istoric

ISTORIA LICEULUI TEORETIC „MIHAI EMINESCU” DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI După perioada de întemeiere a învăţământului călărăşean şi organizării sale pe principii moderne, la sfârşitul celui de-al doilea război mondial, în oraşul Călăraşi existau următoarele unităţi de...