Author: admin

Atribuții profesor de serviciu

Atribuții profesor de serviciu

ATRIBUTIILE PROFESORULUI DE SERVICIU   Atributiile profesorului de serviciu pe scoala: (1) Profesorul de serviciu coordoneaza, sub aspect administrativ si organizatoric, desfasurarea procesului instructiv – educativ in conditii de securitate, ordine si disciplina. (2)...

Personal Liceu

Personalul didactic formeaza un corp profesoral bine pregatit professional  Existenta unui colectiv didactic bine structurat ca pregatire profesională  Dorinta personalului didactic de a se perfectiona din punct de vedere metodico-stiintific;  Interesul pentru promovarea tehnologiilor...

Istoric

Istoric

ISTORIA LICEULUI TEORETIC „MIHAI EMINESCU” DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI După perioada de întemeiere a învăţământului călărăşean şi organizării sale pe principii moderne, la sfârşitul celui de-al doilea război mondial, în oraşul Călăraşi existau următoarele unităţi de...

HOME

   LICEUL TEORETIC  „MIHAI EMINESCU”  CĂLĂRAŞI    Dezvoltarea învăţământului liceal de cultură generală a determinat, încă din anul şcolar 1965-1966, desprinderea din Liceul Teoretic real-umanist „Nicolae Bălcescu” (cunoscut apoi cu numele de Liceul teoretic...